Gutenberg

Gutenberg

Gutenberg är namnet på editorn i WordPress. Förutom att du kan editera text så kan du skapa en hel del design. Om du behärskar Gutenberg så behöver du sällan använda något plugin för sidbyggare.